Ειδικότητες Επιμελητή Α και Β για κλινικές όπως η μαιευτική, η ουρολογική, η παθολογική κ.α. περιλαμβάνει η προκήρυξη θέσεων για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 12 Αυγούστου ως τις 2 Σεπτεμβρίου.

Οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων για τη Χαλκιδική αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: