Από κεραυνό οφείλεται η βλάβη στο δίκτυο  ύδρευσης του Στανού και συγκεκριμένα στον  κεντρικό εγκέφαλο της  φίλτρανσης.

Συνεργεία του δήμου βρίσκονται από την πρώτη στιγμή  για την αποκατάσταση της ζημιάς.