Ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κ.κ. Θεόκλητος μάς μεταφέρει το νόημα της σημερινής γιορτής . τη Χριστιανοσύνη και όλο τον κόσμο

“Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Σήμερα σ’ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη ἡ Ὀρθόδοξη Μία, Ἁγία καί Καθολική Ἐκκλησία μας γιορτάζει, πανηγυρίζει καί τιμᾶ τό πιό λατρευτό πλάσμα τοῦ Θεοῦ, ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῆς Κοιμήσεώς Της καί τῆς εἰς Οὐρανούς Μεταστάσεώς Της. Τιμοῦμε τήν Παναγία, Παντάνασσα Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, γιατί στό πρόσωπό Της ἡ Ἐκκλησία βλέπει ἐκεῖνο τό πάναγνο πλάσμα –τό μοναδικό-, πού ἒφθασε στήν πληρότητα τοῦ σκοποῦ γιά τόν ὁποῖο ὑπάρχει ἡ κτίση: στήν πληρέστερη, δηλαδή, δυνατή ἑνότητα μέ τόν Θεό. Ἡ Θεότόκος καί Θεομήτωρ Μαρία εἶχε Ἐνοικον Ἐκεῖνον πού ὁ Οὐρανός δέν μποροῦσε νά χωρέση, τόν Πλάστη τοῦ κόσμου, γι’ αὐτό καί ὁ εὐλογημένος Λαός τοῦ Θεοῦ βλέπει στό πρόσωπό Της τή Νέα Εὒα – Ζωή, τήν ὑπάκουη ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπου στή λυτρωτική ἀπόφαση τῆς Θείας Ἀγάπης, στό θέλημα, στήν προαιώνια Βουλή τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία Ἀνθρώπου καί Κόσμου”!