Η Ένωση Α.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει τους παραγωγούς που επιθυμούν να υποβάλουν πρόσκληση εργατών για την συγκομιδή της παραγωγής τους ότι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας με τα εξής δικαιολογητικά:
• Κωδικοί taxis αιτούντα
• Αστυνομική ταυτότητα αιτούντα
• 𝝚𝝪𝝟𝝦𝝞𝝢𝝜 φωτοτυπία διαβατηρίου εργάτη
• 𝝚𝝪𝝟𝝦𝝞𝝢𝝚𝝨 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Ε9 στο οποίο δηλώνεται το κατάλυμα διαμονής των εργατών
Ωράριο λειτουργίας γραφείων 8 π.μ. με 2 μ.μ. καθημερινά.

2373 021309