Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιήσει ο πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Νικολάου “Η Βουρβουρού” την Κυριακή στις 10 Οκτωβρίου 2022, με σκοπό να ενισχυθεί η τράπεζα αίματος.