Από την υπηρεσία ύδρευσης ανακοινώνεται ότι υπάρχει διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης στην περιοχή “ΓΚΡΕΜΙΑ” στα Ν. Μουδανιά.