Την Τοπική Κοινότητα Δουμπιών επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Γιώργος Ιωάννης.

Επιθεώρησε τις εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και τάφρων που εκτελούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Έπειτα, ο Αντιπεριφερειάρχης επισκέφθηκε το Τοπικό Ιατρείο και ενημερώθηκε από την Ιατρό για υγειονομικά θέματα.

Ακόμα, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας για θέματα που απασχολούν την κοινότητα και έδειξε ενδιαφέρον για την δρομολόγηση ενεργειών προς τους αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.