Το έργο, που υποβλήθηκε προς ένταξη από την προηγούμενη διοίκηση του δήμου Αριστοτέλη εντάχθηκε χρηματοδοτικά στο πρόγραμμα Φιλόδημος και ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά από την παρούσα δημοτική αρχή, περιελάμβανε την ολοκλήρωση των υφιστάμενων ανοιχτών γηπέδων στην Ιερισσό και στα Νέα Ρόδα με τις εξής εργασίες να ολοκληρώνονται:

-Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα.
-Κατασκευή τοιχείων και κερκίδων.
-Κατασκευή μεταλλικών περιφράξεων.
-Εργασίες πρασίνου.
-Εργασίες ολοκλήρωσης ηλεκτροφωτισμού.
-Κατασκευή διαδρομών επικοινωνίας των γηπέδων με κρασπέδωση και νέο ασφαλτοτάπητα.
-Νέο εξοπλισμό γηπέδων.
-Επίστρωση ελαστικού τάπητα τύπου Sportsol σε χρώματα πράσινο και κεραμίδι.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακαινίστηκαν ήταν 1 γήπεδο Μπασκετ , 2 γήπεδα τένις και 1 γήπεδο βόλεϋ στην Ιερισσό και 1 γήπεδο Μπασκετ και 2 γήπεδα τένις στα Νέα Ρόδα.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανήλθε σε 274.618,30€