Στα άδυτα του μεταλλείου της Ολυμπιάδας βρέθηκε το Xalkidikipolitiki για να καταγράψει το πρωτοποριακό campus network (ιδιωτικό δίκτυο), με υποδομή κινητής τηλεφωνίας, που σχεδίασε και εγκατέστησε η COSMOTE στο υπόγειο μεταλλείο χρυσού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου. Πρόκειται για ένα από τα τρία συνολικά έργα που απαρτίζουν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας που λειτουργεί και αναπτύσσει η Ελληνικός Χρυσός και αφορά ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο τεχνολογικά έργο, το μοναδικό στην Ελλάδα, σε βάθος 300μ. κάτω από το έδαφος, που καλύπτει στοές έκτασης περίπου 10χλμ. Με την καινοτόμο αυτή τεχνολογική λύση, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας, και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις πλήρους ψηφιoποίησης του μεταλλείου.

Ειδικότερα, με το campus network κινητής, που είναι πλήρως προσαρμοσμένο και ειδικά σχεδιασμένο στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελληνικός Χρυσός, εξασφαλίζεται τόσο η κάλυψη, όσο και η εγγυημένη χωρητικότητα για τις καθημερινές λειτουργίες του μεταλλείου. Mέσω tablets γίνεται πιο άμεση η επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους στα υπόγεια και τους χειριστές των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, με τους συναδέλφους τους στην επιφάνεια και πιο συγκεκριμένα με το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου που αναλαμβάνει την επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών. Επιπλέον, αυξάνεται ο παραγωγικός χρόνος, καθώς οργανώνονται αποτελεσματικότερα οι βάρδιες, η παραγωγή και η διαχείριση του στόλου. Στα οφέλη του ιδιωτικού αυτού δικτύου κινητής συγκαταλέγεται και η αμεσότητα της μεταφοράς κρίσιμων δεδομένων (βάρος μεταλλεύματος κατά τη φόρτωση, είδος υλικού μεταφοράς, βλάβες μηχανημάτων κλπ.).

Όπως αναφέρει μιλώντας στο Xalkidikipolitiki o Μιχάλης Παπασωτηρίου, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, μεγάλο πλεονέκτημα του δικτύου είναι η δυνατότητα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ασφάλειας, που φέρει κάθε εργαζόμενος, της έγκαιρης απόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και της ασφαλούς εκκένωσης του μεταλλείου από το ανθρώπινο δυναμικό. Ο ίδιος συνοψίζει ως πλεονεκτήματα του δικτύου τα παρακάτω:

  • Αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας των ανεμιστήρων στο μεταλλείο έτσι ώστε να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα τα μέτωπα όπου υπάρχει δραστηριότητα επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Παρακολουθούνται όλες οι παράμετροι λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος του υπόγειου μεταλλείου που είναι κρίσιμος παράγοντας στην παραγωγή διαδικαία με έγκαιρη συντήρηση.
  • Αξιοποιείται μέσω δικτύου η δυνατότητα πλήρους εικόνας της λειτουργίας των μηχανημάτων του υπόγειου μεταλλείου.

Στα σχέδια της εταιρείας, είναι η περαιτέρω αξιοποίηση του campus network με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και τεχνολογιών που θα επιτρέψουν λειτουργίες όπως η απομακρυσμένη εξόρυξη, ο τηλεχειρισμός φόρτωσης, καθώς και η τηλεμετρία οχημάτων (συλλογή δεδομένων από απόσταση).

Η αξιοποίηση του δικτύου μελλοντικά, όπως τόνισε ο κ. Παπασωτηρίου, θα αναπτύξει νέες εφαρμογές για την αποφυγή ατυχημάτων, την απομακρυσμένη πυροδότηση των μετώπων εξόρυξης και ένας πλήρες ψηφιακό κυκλοφοριακό πλάνο σε όλο το υπόγειο δίκτυο, ενώ το ίδιο δίκτυο θα επεκταθεί και στις Σκουριές. Επιγραμματικά εξασφαλίζονται:

  1. Ασφάλεια προσωπικού και του εξοπλισμού (μελλοντικά θα υπάρχει εικόνα του αριθμού των εργαζομένων που βρίσκονται σε κάθε τμήμα του μεταλλείου και θα παρέχονται κρίσιμες πληροφορίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης)
  2. Βιωσιμότητα λειτουργιών
  3. Βελτιστοποίηση των κύκλων της παραγωγικής διαδικασίας της υπόγειας μεταλλευτικής δραστηριότητας

Ο Αργύρης Πατουσιάς, Διευθυντής Πληροφορικής μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την εγκατάσταση του δικτύου. «Οι απλές βασικές εργασίες ακόμη και η μεταφορά εξοπλισμού ήταν πολύπλοκο. Οι εργασίες έγιναν τμηματικά και στην τελική φάση δουλέψαμε τρεις Κυριακές για να υλοποιήσουμε το έργο. Ήταν ένα δίκτυο 300 μ. κάτω από το έδαφος. Θέλαμε κάλυψη σε όλο το εύρος διαδρομής του μεταλλείου, ταχύτητα χωρίς παρεμβολές και σταθερότητα δικτύου. Το Campus network είναι ένα μη δημόσιο δίκτυο που μπορεί στο υπόγειο περιβάλλον να λειτουργήσει. Η λύση που θα επιλέγαμε έπρεπε να μην υποθηκεύσει το τεχνολογικό μας μέλλον και να μπορεί να υποστηρίξει νέες τεχνολογικές λύσεις», τόνισε.

Η Κατερίνα Μαντέλα Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος μίλησε για τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο cotrol room του μεταλλείου Ολυμπιάδας. «Εδώ καταγράφεται ο κύκλος εργασιών του μεταλλείου: Τοπογραφικός Έλεγχος, Διάτρηση, Γόμωση, Πυροδότηση, Αερισμός, Φόρτωση και Υποστήριξη. Σύμφωνα με την ίδια, σε περίπτωση που παρατηρηθεί έλλειψη πόρων, αν λείπει ένας χειριστής ή δεν υπάρχει διαθέσιμο μηχάνημα, τότε οι μηχανικοί που έχουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επανασχεδιάζουν και αναστρέφουν  τις προτεραιότητες των εργασιών κρατώντας την ομαλότητα του κύκλου, άρα και τους στίχους. Συνεπώς αποφεύγονται για τη δραστηριότητα τα μεγάλα ρίσκα. Οι ανάγκες στο control room δημιούργησαν και νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε.

Ο Κωνσταντίνους Χριστόπουλος, Μηχανικός μεταλλείων και Μεταλλουργός αναφέρθηκε στη σημασία της απομακρυσμένης πυροδότησης που επιτυγχάνεται χάρη στις εφαρμογές του νέου δικτύου. «Οι ανατινάξεις γίνονται από την επιφάνεια όπου θα βρίσκεται όλο το προσωπικό και θα αποφεύγει όλους τους κινδύνους. Παράλληλα θα αυξηθεί ο διαθέσιμος παραγωγικός χρόνος. Την ίδια στιγμή στο αντλιοστάσιο του μεταλλείου έχει αναπτυχθεί ένα υπερσύγχρονο σύστημα άντλησης των υδάτων που ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο από την επιφάνεια. Η εποπτεία του συστήματος μας επιτρέπει καλύτερη λήψη αποφάσεων», τόνισε.

Ο Βασίλειος Στεργίου Μηχανικός μεταλλείων και Μεταλλουργός, μίλησε για το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης του αερισμού στα υπόγεια του μεταλλείου. Η όλη διαδικασία μειώνει το ενεργειακό κόστος του μεταλλείου, και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας. Ουσιαστικά, μέσω κατάλληλων αισθητήρων που μετρούν τη συγκέντρωση σωματιδίων ή επικίνδυνων αερίων στην ατμόσφαιρα (gas monitoring), το Κέντρο Ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει απομακρυσμένα την παροχή και ποιότητα του αέρα (ventilation on demand) ή ακόμα και να απομακρύνει προληπτικά τους εργαζόμενους προστατεύοντάς τους.

 

 Τα οφέλη των campus networks με χρήση δικτύου κινητής

Το ιδιωτικό δίκτυο κινητής υπερέχει σε ασφάλεια και σταθερότητα, σε σχέση με άλλες λύσεις ασύρματης δικτύωσης, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση συγκεκριμένου φάσματος, αποδίδοντας πολύ υψηλές ταχύτητες, κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία χωρίς παρεμβολές. Αποτελεί μια προηγμένη τεχνολογική λύση συνδεσιμότητας που μπορεί να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στη χώρα, επιταχύνοντας την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς βιομηχανιών «Industry 4.0» και της «έξυπνης» παραγωγής (smart manufacturing), αλλά και σημαντικών κλάδων όπως ο τουρισμός, τα logistics, οι μεταφορές, η διαχείριση υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), κ.ά.

Το μέλλον των campus networks είναι το 5G, καθώς με δυνατότητες αυτοματισμού και ανάλυσης, με σχεδόν μηδενική χρονοκαθυστέρηση, υψηλή χωρητικότητα και ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, επιτρέπει την υλοποίηση ακόμη πιο εξελιγμένων εφαρμογών σε βιομηχανικό περιβάλλον, προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και του συνόλου των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας.