Ως συντονιστικό σχολείο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 220 με θέμα το Περιβάλλον, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέχθηκε το Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου.

Την έγκριση επικύρωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αποτελεί τον εθνικό φορέα αξιολόγησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τη μορφή ΚΑ 220 που σημαίνει συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων για την παραγωγή κάποιων αξιόλογων αποτελεσμάτων. Εμείς κατορθώσαμε μέσα από αυτό να έχουμε και ανταλλαγή μαθητών, παρότι είναι παιδάκια 5ης και 6ης τάξης  δημοτικού σχολείου», δηλώνει στο Xalkidiki Politiki η εκπαιδευτικός Γιώτα Νικήτα, στην οποία ανήκει η πρωτοβουλία για τη δήλωση συμμετοχής του σχολείου στο πρόγραμμα.

Το Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας έχει ιστορία ένταξης σε χρηματοδοτούμενα της ΕΕ πάνω από 10 χρόνια, ενώ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών, συμμετέχουν συνολικά 7 χώρες μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπανία, η Βουλγαρία, η Τσεχία και η Λιθουανία.

Τι είναι το Erasmus+;

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που σκοπό έχει τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο.

Μέσω του προγράμματος, εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές δουλεύουν από κοινού με τα σχολεία των υπολοίπων χωρών που εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα, ενώ έχουν την ευκαιρία να μετακινηθούν για μικρό χρονικό διάστημα στις χώρες αυτές στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Οι επιχορηγήσεις της ΕΕ καταβάλλονται σε έναν συντονιστικό οργανισμό (το σχολείο ή τον συντονιστή κοινοπραξίας) προκειμένου να καλυφθούν αφενός τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής στο εξωτερικό, και αφετέρου η κάλυψη του κόστους της οργάνωσης από πλευράς συμμετεχόντων οργανισμών.

«Το θέμα είναι η μελέτη του Περιβάλλοντος μέσα από διάφορες πτυχές, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, και δραστηριότητες εθελοντισμού. Σκοπός δηλαδή είναι τα παιδιά να αγαπήσουν το τοπικό περιβάλλον και κατ΄ επέκταση και των άλλων χωρών, και να κάνουμε και το παραμικρό που μπορεί να κάνει ο καθένας μας για την προστασία του φυσικού μας πλούτου», σημειώνει η κ. Νικήτα, ενώ τονίζει πως στο συγκεκριμένο πρόγραμμα «αγγίζουμε και τομείς που είναι πολύ βασικοί και απαιτούνται, όπως η συμπερίληψη. Δεν αφήνουμε κανέναν μαθητή απ’ έξω. Αν υπάρχει ανάγκη του παρέχουμε ακόμα και υλικοτεχνικά μέσα, όπως tablet ή άλλο εξοπλισμό, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του. Ένας ακόμα βασικός τομέας που αγγίζουμε είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών».

Με ποιον τρόπο υλοποιείται το πρόγραμμα

Τελικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η υλοποίηση τεσσάρων παραδοτέων προϊόντων με τη μορφή διαθεματικής εργασίας. Το πρώτο πρόκειται για ένα θεατρικό έργο με θέμα το Περιβάλλον. Το δεύτερο είναι η παραγωγή ενός βιβλίου με καλές πρακτικές με δραστηριότητες STEM, που σχετίζονται δηλαδή κατά κύριο λόγο με την τεχνολογία, και το τρίτο είναι ένα πακέτο με παιχνίδια που έχουν σχέση με ανακύκλωση αλλά και δραστηριότητες έξω στη φύση. Τέλος, είναι και η συγγραφή ενός βιβλίου που θα εμπεριέχει το ζήτημα της βιοποικιλότητας των 7 χωρών.  Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται σταδιακά, ενώ παράλληλα «τρέχουν» και ορισμένες επιπρόσθετες δράσεις.

Όσον αφορά στο πότε και το πως υλοποιείται το project, αυτό «μπορεί να ενταχθεί στα σχολικά προγράμματά μας», αναφέρει η κ. Νικήτα και προσθέτει πως «για παράδειγμα αυτή την περίοδο κάναμε ένα μάθημα που αφορούσε την Ανακύκλωση. Ήδη αρχίσαμε και μιλούσαμε για αυτό. Μάλιστα μας δίνει την ευκαιρία και το υπουργείο να προσεγγίσουμε τη σειρά των μαθημάτων και με μορφή project με δικιάς μας πρωτοβουλία, με την προϋπόθεση να δούμε απλά και τα γραμματικά φαινόμενα του μαθήματος, χωρίς να είναι απαραίτητο δηλαδή να ακολουθήσουμε τα κείμενα ακριβώς όπως έχουν. Μπορεί να το δεις και διαθεματικά, την ώρα των μαθηματικών για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε γραφήματα για το πόσο ασχολούνται τα παιδιά με τη μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος στο σπίτι τους κλπ. Είναι βοηθητικά και κάποια μαθήματα όπως η “Μελέτη του Περιβάλλοντος” και η “Φυσική” που εμπεριέχουν τέτοιες ενότητες. Ακόμα, ασχολούμαστε και στα διαλλείματα ή σε κάποιο κενό κλπ. “Άμα έχεις όρεξη βρίσκεις τρόπους”», αναφέρει η εκπαιδευτικός, ενώ σημειώνει ακόμα ότι «οι επισκέψεις βοηθάνε επίσης πολύ. Για παράδειγμα, θα συνεργαστούμε με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας, όπου θα προσεγγίσουμε τις μέλισσες, θα ενημερωθούμε και θα κάνουμε project πάνω σε αυτό. Θα επισκεφθούμε και παρόμοια μέρη, όπως η Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη κα».

«Προσπαθούμε σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι να συμμετέχουμε όλο αυτό», σημειώνει η κ. Νικήτα ενώ τονίζει ότι «πολλοί δάσκαλοι δουλεύουν εξτρά είτε τα απογεύματα είτε το Σαββατοκύριακο, για την παραγωγή υλικού για το συγκεκριμένο project που είναι αδύνατο να παραχθεί τις ώρες των μαθημάτων».

Φωτογραφίες Αρχείου