Καθαρισμός ρεμάτων και φρεατίων παροχέτευσης ομβρίων υδάτων μέσα στα όρια των οικισμών στην δημοτική ενότητα Ζερβοχωρίων από τους υπαλλήλους του δήμου Πολυγύρου, ενόψει των βροχοπτώσεων που αναμένονται στην περιοχή  από την πρόβλεψη της εθνικής μετερεολογικής υπηρεσίας.