Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλκιδικής “Η Ένωση” ενημερώνει τους παραγωγούς μέλη του ότι μπορούν να υποβάλουν στα γραφεία της «Ένωσης» αιτήσεις για την επιδότηση αγοράς λιπασμάτων έως την Παρασκευή 25/11/2022

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους :

Να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022

Να έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων από 1/10/2021 έως και 30/9/2022

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022 (Μ͟ε͟ ͟ε͟υ͟κ͟ρ͟ι͟ν͟ή͟ ͟ε͟π͟ι͟σ͟ή͟μ͟α͟ν͟σ͟η͟ ͟α͟π͟ό͟ ͟τ͟ο͟ν͟ γ͟ε͟ω͟π͟ό͟ν͟ο͟ ͟μ͟ό͟ν͟ο͟ ͟τ͟ω͟ν͟ ͟λ͟ι͟π͟α͟σ͟μ͟ά͟τ͟ω͟ν͟ ͟α͟π͟ό͟ ͟τ͟ο͟ ͟σ͟ύ͟ν͟ο͟λ͟ο͟ ͟τ͟ω͟ν͟ ͟ε͟φ͟ο͟δ͟ί͟ω͟ν͟)
Κωδικοί taxis