Η Νέα Προποντίδα είναι ένας από τους 162 δήμους της χώρας που χρηματοδοτούνται από το πράσινο ταμείο για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός σχεδίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΣΒΑΚ) στοχεύει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών, στη βελτίωση της προσβασιμότητας των προσώπων και στην παροχή υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων και συνδυασμένων λύσεων και υπηρεσιών μετακίνησης προσώπων και αγαθών. Το όραμα αυτό μπορεί να έχει ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας ή 20ετίας και οφείλει να παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς ως προς το ποσοστό ολοκλήρωσής του. Ένα ΣΒΑΚ σε γενικές γραμμές πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διαμόρφωση οράματος, στόχου και σκοπού, τη διαμόρφωση συνόλου πολιτικών και μέτρων, την σαφή οριοθέτηση θέσεων ευθύνης και ρόλων και τέλος την αξιολόγηση και παρακολούθησή του.

Στον δήμο Ν. Προποντίδας το ΣΒΑΚ αφορά και τις τρεις δημοτικές ενότητες, με έμφαση στα κέντρα των Ν. Μουδανιών, Ν. Καλλικράτειας και Ν. Τρίγλιας. Αποτελεί μία μακροπρόθεσμη στρατηγική που προάγει τους βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, ήτοι τη δημόσια συγκοινωνία, το περπάτημα, το ποδήλατο, τα καθαρά/πράσινα οχήματα, τις συνδυασμένες μεταφορές, τις συλλογικές και κοινόχρηστες μεταφορές.  Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά πρωτίστως τους τρεις βασικούς πυλώνες περπάτημα-ποδήλατο-δημόσια συγκοινωνία.

Στην παρούσα φάση συλλέγονται τα απαραίτητα δεδομένα και αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση, καθώς και οι ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή και η άποψη των πολιτών, από τους οποίους έχει ζητηθεί ήδη να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και η πρώτη δημόσια διαβούλευση κατά την οποία παρουσιάστηκε το έργο.

Γράφει η Σουζάνα Καζάκα για την εφημερίδα “Μακεδονία της Κυριακής”