Η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος στο έργο των Σκουριών και κάθε μεταλλευτικής δραστηριότητας είναι και ήταν ανέκαθεν ένα από τα μεγάλα ζητούμενα σε επίπεδο διασφαλίσεων από πλευράς Ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας. Η διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων έχει σταθεί πεδίο αντιπαράθεσης – περιβαλλοντικής και πολιτικής – που με την παραμικρή αφορμή ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, κατά της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός, και κατά της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο σύνολό της.

Ωστόσο, οι σύγχρονες τεχνολογίες έγιναν σύμμαχος της Ελληνικός  Χρυσός στην προσπάθεια της Εταιρείας να ασκήσει μια υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα. Στόχος ήταν να υιοθετεί, σταθερά, διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό, ήρθε σε συμφωνία με πρωτοπόρο εταιρεία του κλάδου σε βιώσιμες τεχνολογίες διεθνώς, προκειμένου η τελευταία να εξοπλίσει το έργο των Σκουριών με φιλτρόπρεσσες συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ, που χρησιμοποιούν την πλέον ενεργειακά και λειτουργικά προηγμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος για την Ξηρή Απόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων, επιτρέποντας την ασφαλή, βιώσιμη και με χαμηλό λειτουργικό κόστος αφύγρανση, πολύ μεγάλου όγκου τελμάτων.

Τι είναι η τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης;

Όλα τα μεταλλεία παράγουν μια μορφή επεξεργασμένων καταλοίπων που ονομάζονται τέλματα (μίγμα νερού και στείρων υλικών, το οποίο απομένει από την επεξεργασία του μεταλλεύματος). Παραδοσιακά, τα τέλματα αποθηκεύονταν σε υγρή μορφή σε μεγάλες εγκαταστάσεις, τις γνωστές λίμνες τελμάτων. Οι σύγχρονες μέθοδοι της ξηρής απόθεσης αφαιρούν την περίσσεια νερού, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα αμμώδες υλικό, το οποίο κατόπιν στοιβάζεται και συμπιέζεται.

Η προηγμένη τεχνολογία αφύγρανσης των μεταλλευτικών καταλοίπων μειώνει σημαντικά τον χώρο αποθήκευσης, και τις ανάγκες σε κατανάλωση νερού, ενώ μεγιστοποιεί την ανάκτηση του επεξεργασμένου νερού προς επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγική διαδικασία.  Επιπλέον, αυξάνει την γεωτεχνική ασφάλεια του χώρου απόθεσης, καθώς η στερεή μορφή των καταλοίπων βελτιώνει τη γεωστατική τους συμπεριφορά έναντι της αρχικά υγρής μορφής τους. Ανάλογος σύγχρονος χώρος Ξηρής Απόθεσης, υψηλών προδιαγραφών, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από την Ελληνικός Χρυσός στον Κοκκινόλακα. Εκεί, γίνεται η απόθεση καταλοίπων με ειδικό γεωτεχνικό σχεδιασμό διεθνών προδιαγραφών, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας από φυσικά φαινόμενα.

Με την πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας αιχμής στο έργο των Σκουριών, μειώνονται εντυπωσιακά οι απαιτούμενοι χώροι απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων από δύο σε έναν, κάτι που στην πράξη μεταφράζεται στην απελευθέρωση μίας χερσαίας έκτασης (κοιλάδα Λοτσάνικου) που περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό του έργου και στη μείωση  του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του κατά 40%.