Αύριο, ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον θα παραστούν στην έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου θα συζητήσουν κοινές λύσεις για τις τελευταίες μεταναστευτικές προκλήσεις σε διάφορες μεταναστευτικές οδούς.

Ο Αντιπρόεδρος και η Επίτροπος θα παρουσιάσουν στους υπουργούς τις δράσεις που αναλαμβάνει η ΕΕ για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων σε όλες τις οδούς, καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για τη μείωση των παράτυπων αφίξεων.

Τη Δευτέρα, η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Κεντρική Μεσόγειο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για ανάλογα σχέδια δράσης σε άλλες μεταναστευτικές οδούς. Τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή αποσκοπούν στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, στην παροχή λύσεων σε αναδυόμενες προκλήσεις έρευνας και διάσωσης και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης σε ισορροπία με την υπευθυνότητα μεταξύ των κρατών μελών.

Στη σύνοδο, οι υπουργοί θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τη συλλογική τους δέσμευση όσον αφορά την πορεία που θα ακολουθηθεί στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο είναι αναγκαίο για βιώσιμες και δομημένες ευρωπαϊκές λύσεις στις κοινές προκλήσεις.