Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον δρόμο Βράσταμα – Ορμύλιας και ειδικότερα στη διέλευση της διάβασης ιρλανδικού τύπου του χειμάρρου Γκριντίση, καθώς ο όγκος νερού αυξάνεται συνεχώς.

Για την αποφυγή κινδύνου παράσυρσης μην διέρχεστε της οδού.