Η Ελευσίνα (Ελλάδα), η Τιμισοάρα (Ρουμανία) και η Bεζπρέμ (Ουγγαρία) είναι οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2023. Συμμετέχουν έτσι σε περισσότερες από 60 πόλεις που επιλέχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Για τον εορτασμό της περίστασης, σήμερα, Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς θα συμμετάσχει σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η εκδήλωση, όπως αναφέρει η Κομισιόν, θα είναι επίσης μια ευκαιρία για αναφορά και εορτασμό με τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες του 2022, δηλαδή το Ες-Συρ Αλζέτ (Λουξεμβούργο), το Κάουνας (Λιθουανία) και το Νόβι Σαντ (Σερβία).

Ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης καθιστά δυνατή την επίδειξη του πλούτου και της ποικιλομορφίας των πολιτισμών στην Ευρώπη, την τόνωση του βιώσιμου τουρισμού και την προώθηση της ανάπτυξης των πόλεων μέσω του πολιτισμού. Έχει επίσης μακροπρόθεσμο θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο τόσο για τις πόλεις όσο και για τις γύρω περιοχές.

Για να επιλεγούν, οι πόλεις έπρεπε να δημιουργήσουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων τους και των κοινοτήτων τους.