Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για 14 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα.

Όσον αφορά τη Χαλκιδική, τα σχέδια αφορούν τις εξής μονάδες:

-το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης G & G IKE, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων στον Πολύγυρο της  Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 698.431,40 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 658.690,24 ευρώ.

-το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΠΑΡΓΑΣ ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.440.917,97 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.354.833,17 ευρώ.