Ένα έργο υποδομής με το οποίο αποκτούν πλέον πρόσβαση στο αποχετευτικό δίκτυο, όλα τα οικόπεδα των περιοχών “Τσιφτές”, “Κουρμπαλί” και “Γήπεδο” ολοκληρώθηκε στην Τοπική Κοινότητα Στανού του Δήμου Αριστοτέλη.
Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης, κεντρικού αποχετευτικού δικτύου ,συνολικού μήκους 700 μέτρων, με σωλήνες διατομής Φ 200 και φρεάτια επισκέψεως με ταυτόχρονη αποκατάσταση πίσσας και τσιμέντου.