Συνολική στήριξη ύψους 43,589 ευρώ έλαβαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Κασσάνδρας από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου εντός του 2022.

«Οι πολιτιστικοί σύλλογοι των τοπικών κοινωνιών διατηρούν την παράδοση, εξελίσσουν τα ήθη και έθιμα του κάθε τόπου και αποτελούν ζωντανά σημεία συνάντησης των πολιτών. Για αυτό είναι σημαντικό να διασφαλίζουμε τη συνέχεια τους, παρέχοντας οικονομική και υλικοτεχνική βοήθεια», σημείωσε αναφορικά με το ύψος της χρηματοδότησης η Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Αναστασία Χαλκιά.