Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο “Η Χαλκιδική των ευκαιριών και των προκλήσεων” διοργανώνει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο του 31ου Money Show, που θα γίνει την Κυριακή 29 Ιανουαρίου, στις 15.00-17.00, στο Hyatt Regency Hotel, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Ballroom 3.
Στην πρώτη ενότητα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης θα παρουσιάσει σύντομα τα πεπραγμένα και τους στόχους του Επιμελητηρίου. Στη συνέχεια δυο νέες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες έρευνες που τρέχουν σε συνεργασία με το ΑΠΘ, θα μας δώσουν απαντήσεις αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς και την κλαδική απασχόληση στο Νομό Χαλκιδικής και την αειφορική ανάπτυξη. Θα παρουσιαστεί ακόμη το πετυχημένο πρόγραμμα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Taste Halkidiki, καθώς και τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα που τρέχει ο φορέας.
Στη δεύτερη ενότητα ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, οι πέντε Δήμαρχοι και ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. θα παρουσιάσουν τις δικές τους τοποθετήσεις και projects αναφορικά με το θέμα.