Φωτογραφία Αρχείου
Κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Ηράκλειας 2 (Η2) με αριθμό ΑΔΑ:ΩΥ5Β7ΛΛ-75Β.
Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας τον σύνδεσμο:
Η ανακοίνωση του Δημάρχου Νέας Προποντίδας Μανώλη Καρρά:
«Αφορά παραλιακή έκταση νοτιοανατολικά του οικισμού Ν. Ηράκλειας και βορειοδυτικά του οικισμού Ν. Καλλικράτειας. Περιλαμβάνει τμήμα του ανατολικού αγροκτήματος της Ν. Ηράκλειας, τμήμα της περιοχής Καρά-Τσαλια του αγροκτήματος Ν. Καλλικράτειας και μικρό αριθμό αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Αγίου Παύλου από αριθμό 1 έως και 22.
Καλούνται όλοι οι φερόμενοι ιδιοκτήτες της περιοχής να λάβουν γνώση της κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής Ηράκλεια 2 (Η2) στο Γραφείο Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας.
Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Καρράς»