Αναίτια ανησυχία έχει προκληθεί τελευταία στη Μ. Παναγία Χαλκιδικής όπου μερίδα πολιτών θορυβήθηκαν από φήμη που λέει πως «μειώθηκε η ροή και χαμήλωσε η στάθμη των πηγών ύδρευσης» στο εν λόγω δημοτικό διαμέρισμα, του δήμου Αριστοτέλη «λόγω των γεωτρήσεων αποστράγγισης» που εκτελεί στις Σκουριές η Ελληνικός Χρυσός.

Το σοβαρό αυτό ζήτημα που έχει διασπαρθεί στην τοπική κοινή γνώμη ως αλήθεια, χαρακτηρίζεται από την ίδια την εταιρεία, ως προσπάθεια αυθαίρετης εικασίας που στερείται τεκμηρίωσης. Επικαλούμενη τόσο την κοινή λογική, όσο και επιστημονικά δεδομένα η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. παραθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν υφίσταται πτώση της στάθμης ούτε μείωση ροής των υδάτων.

Πιο συγκεκριμένα και εστιάζοντας αρχικά στις μετρήσεις των 4 πιεζόμετρων που υπάρχουν εγκατεστημένα μεταξύ του υπό κατασκευή μεταλλείου στις Σκουριές και του οικισμού της Μεγάλης Παναγίας, δεν παρατηρείται καμία ουσιώδης μεταβολή στη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα σταθερά εδώ και 4 χρόνια, με τις ενδείξεις μάλιστα του κοντινότερου στον οικισμό οργάνου να κυμαίνονται από 578 έως 582 masl.

Τα παραπάνω φαίνονται και στα σχετικά διαγράμματα:

 

Η Ελληνικός Χρυσός, άλλωστε, έχει σχεδιάσει κι εφαρμόζει το βραβευμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ένα από τα πιο εξελιγμένα αντίστοιχα προγράμματα στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων δείκτες όπως η ποιότητα των υδάτων και του αέρα, του εδάφους και το θορύβου, καθώς και άλλων παραμέτρων, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου. 

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης δεν αποτελεί απλά ένα εσωτερικό εργαλείο ελέγχου της Ελληνικός Χρυσός αλλά μία δημόσια, προσβάσιμη από όλους  διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία δημοσιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο και με απόλυτη διαφάνεια όλα τα δεδομένα.

Είναι τέλος χαρακτηριστικό το ότι σε μια εξαιρετικά ζεστή και άνυδρη χρονιά, που διανύουμε,  μόλις τα τελευταία 24ωρα βιώνουμε την πρώτη σοβαρή κακοκαιρία και προφανώς η βροχή – ή το χιόνι που θα πέσει- μέσω των επιφανειακών απορροών, θα αυξήσει την οπτική ροή του νερού σε κάποιες πηγές που «με το μάτι» κάποιοι μπορεί να τις βλέπουν να έχουν μειωμένη ροή.