Με ένα νέο, σύγχρονο απορριμματοφόρο βιοαποβλήτων εξοπλίστηκε ο στόλος καθαριότητας του δήμου Σιθωνίας. Ο δήμος προμηθεύτηκε επίσης 235 καφέ κάδους. Οι καφέ κάδοι θα τοποθετηθούν σύντομα, όπου δημότες, επαγγελματίες εστίασης και επισκέπτες θα μπορούν να εναποθέτουν εκεί βιοαπόβλητα, δηλαδή οργανικά απόβλητα τροφίμων και κλαδέματος κήπων.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του δήμου Σιθωνίας, Γεώργιος Δαλδογιάννης ανέφερε σχετικά: «Παραλάβαμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό που αφορά στη συλλογή βιοαποβλήτων, χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
Καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα συλλογής και πλύσης κάδων και 235 καφέ κάδους.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά όταν υπογράφουν οι σχετικές συμβάσεις με το ΦΟΔΣΑ.
Η προσπάθειά μας συνεχίζεται…».