Νέος Μηχανολογικός Εξοπλισμός για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου.

Πιο συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή παρέλαβε σήμερα από το πρόγραμμα ΕΣΗΔΗΣ ένα καινούργιο τύπου CATERPILLAR 262D3 ελαστικοφόρο φορτωτή με σύστημα θέρμανσης ψύξης με το παρελκόμενο BR117 χορτοκοπτικό του.

«Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχό μας για την αντικατάσταση των παλαιών μηχανημάτων με νέα, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν βλάβες και καθυστερήσεις και να εξυπηρετούνται άμεσα οι πολίτες» τόνισε από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Σιμώνης.