Εργασίες καθαρισμού πρανών και αποστραγγιστικών πραγματοποιούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στη Σιθωνία και συγκεκριμένα λίγο πριν από τη Νικήτη.