Ένα παιδί με εμπειρίες απο τις επαγγελματικές κατηγορίες προστέθηκε στην οικογένεια της Νίκης, με σκοπό να βοηθήσει φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια το ιστορικό σωματείο να πετύχει τους στόχους του.