Τα κατολισθητικά φαινόμενα που εντοπίζονται συστηματικά τμήμα του οικισμού της ΑΘύτου, προσπαθεί να αποτρέψει η δημοτική αρχή Κασσάνδρας με ένα μεγάλο χρηματοδοτούμενο έργο που υλοποιεί στο χωριό. Το έργο χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υποδομών, με 1 εκατ. 200 χιλ. ευρώ, με τη μορφή του κατεπείγοντος. Επίσης υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση 500 χιλ. ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών βάσει απόφασης του 2022 για την ενίσχυση όλων των ΟΤΑ για ζημιές και καταστροφές από θεομηνίες.

Γράφει η Σουζάνα Καζάκα για την Εφημερίδα “Μακεδονία της Κυριακής”

Από τον Αύγουστο του 2021 που διενήργησε αυτοψία στην περιοχή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, διαπιστώθηκε η σοβαρότητα του προβλήματος και κινήθηκαν οι διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης.

Ειδικότερα, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα επί δημοτικής οδού με αυξημένο κίνδυνο για την ευστάθεια των πρανών.

Επίσης, εφελκυστικές ρωγμές στο λιθόστρωτο οδόστρωμα ως συνέπεια των αυξημένων μετακινήσεων του πρανούς.

Τέλος διαπιστώθηκε ότι λόγω των φαινομένων περιορίστηκε σημαντικά το πλάτος του δρόμου, που αποτελεί βασική και τουριστική οδό του οικισμού της Αθύτου.

 

Πού οφείλονται οι κατολισθήσεις

Οι τοπικές κατακρημνίσεις οφείλονται κυρίως στην εκδήλωση, κατά διαστήματα, των σφοδρών και απρόβλεπτων βροχοπτώσεων.

Επιπλέον, οι συνεχείς και έντονες μεταβολές της υγρασίας του μετώπου των πρανών έχουν ως συνέπεια τη μείωση της διατμητικής αντοχής των ευπαθών εδαφικών σχηματισμών τους και τη συνακόλουθη πρόκληση επίπεδων κατακρημνίσεων – αποκολλήσεων.

Έπειτα από τις διαπιστώσεις, κρίθηκε αναγκαία η τεχνική παρέμβαση ώστε να προστατευτούν περιουσίες, αλλά κυρίως ανθρώπινες ζωές, αφού η περιοχή παρουσιάζει καθημερινή δραστηριότητα.

 

Πώς θα γίνει το έργο

Οι παρεμβάσεις στον Βράχο της Αθύτου προβλέπουν αρχικά  εκσκαφή του λιθόστρωτου καταστρώματος της οδού σύμφωνα με τις συνθήκες που θα αποκαλυφθούν, ώστε να αφαιρεθεί το σώμα της οδού το οποίο έχει υποστεί ικανές μετακινήσεις. Οι εκσκαφές θα είναι κατάλληλου βάθους ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα πρόκλησης νέων ολισθήσεων.

Στη συνέχεια προβλέπεται αντικατάσταση του αφαιρούμενου τμήματος της οδού με επίλεκτα υλικά και κατασκευή φρεατοπασσάλων σε δύο σειρές για την ενίσχυση των συνθηκών ευστάθειας της οδού. Η τελευταία παρέμβαση αφορά τη διαμόρφωση επενδυμένης με σκυρόδεμα τάφρου επί των πρανών.

Όπως αναφέρει η δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, τα έργα στην περιοχή του βράχου της Αθύτου γίνονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για τη στήριξη του βράχου που κινδυνεύει να καταρρεύσει από τη χρόνια διάβρωσή του. Η ίδια μάλιστα διευκρινίζει ότι «Πρώτιστος σκοπός του έργου είναι η διάσωση του φυσικού μνημείου του Βράχου και η προστασία των ζωών και των περιουσιών περιοίκων και επισκεπτών.  Η μελέτη ομβρίων και η αντιπλημμυρική προστασία της Αθύτου είναι διαφορετικά τεχνικά έργα και δεν θα πρέπει να ταυτίζονται οι δυο μελέτες (ομβρίων-αντιπλημμυρικό) με την επείγουσα σωστική επέμβαση και σταθεροποίηση του βράχου από την αποσάθρωση.

Η καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών σχετίζεται με την αναμονή έκδοσης της απαραίτητης εκ του νόμου σχετικής αδείας από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, που την εξασφαλίσαμε, αφού βέβαια με συντονισμένες προσπάθειες είχαμε πρωτίστως διασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου ως κατεπείγοντος, όπως αποδεικνύεται και από τα σχετικά έγγραφα».