Οι Καλύτερες Πόλεις του Κόσμου για οδηγούς.

Εξετάστηκαν αρκετοί παράγοντες όπως ο αριθμός των αυτοκινήτων κατά κεφαλήν, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ποιότητα των οδικών και δημόσιων συγκοινωνιών κ.λπ.

Αναλυτικά η λίστα: