Με πέντε στοχευμένες δράσεις το Υπουργείο Υγείας μεθοδεύει τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης μέσα στο 2023, όπως διαπιστώνεται από το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023. Οι δράσεις αφορούν στους εξής βασικούς τομείς: το clawback, τη μείωση της δαπάνης για βιταμίνες και μέταλλα, τη μεταφορά σκευασμάτων στην αρνητική λίστα, τους ανασφάλιστους πολίτες και τις διαπραγματεύσεις.

Ειδικότερα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης επιδιώκονται τα εξής μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους:

Μείωση του clawback 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4837/2021 (ΦΕΚ 178/ 01.10.2021) έχει νομοθετηθεί η μείωση του clawback και ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης. Το άρθρο 77 του νόμου θέτει ως όριο το συνολικό ύψος αυτόματης επιστροφής του έτος 2020 και σε περίπτωση υπέρβασης επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με συγκεκριμένα ποσά (ρήτρα συνυπευθυνότητας).  To ποσό αυτό για το 2023 είναι 150 εκατομμύρια ευρώ. Να επισημάνουμε ακόμη, ότι σήμερα ψηφίζεται τροπολογία η οποία δίνει το δικαίωμα στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών να  αποφασίσουν την «προπληρωμή» του ποσό κατά τη διάρκειας του τρέχοντος έτους, δηλαδή πριν γίνει η τελική εκτίμηση του clawback.