Λόγω σοβαρής βλάβης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης του Αγίου Παύλου, εντός της ημέρας κι αφού εξαντληθούν τα αποθέματα της δεξαμενής, η υδροδότηση θα διακοπεί.

Συνεργείο του δήμου εργάζεται για την αποκατάστασή της.