Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κάλπης στο 53.02% σύμφωνα με τη ροή των αποτελεσμάτων που μεταδίδει η ΠΚΜ.