Στο 88 τοις εκατό της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων στη Χαλκιδική, η ΝΔ λαμβάνει το 39,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 13,77% και το ΠΑΣΟΚ το 14,5%