Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου ο Σύνδεσμος Φίλων Λαογραφίας και Παράδοσης Αφύτου θα πραγματοποιήσει στην βιβλιοθήκη του συλλόγου αιμοδοσία.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο η ανάγκη για αίμα είναι τεράστια, γι’ αυτό το λόγο είναι καθήκον όλων όσων μπορούν να συνεισφέρουν το δώρο της ΖΩΗΣ να είναι εκεί.