Τη Νέα Τένεδο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς, προκειμένου να δει από κοντά το έργο της ανάπλασης της κεντρικής περιοχής του οικισμού Ν. Τενέδου, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο έργο προβλέπονται: Κατασκευή νέων πεζοδρομίων για την ασφαλή κίνηση των πεζών, τοποθέτηση του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων, διάστρωση των επιφανειών ως ακολούθως:

  • των υφιστάμενων ασφάλτινων οδών με τσιμεντοκυβόλιθους,
  • των νέων πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες τύπου “montana” και
  • των προσβάσιμων χώρων των πλατειών με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο.
  • Τοποθέτηση νέων δέντρων – θάμνων σε κατάλληλες θέσεις, καθώς και αρωματικών φυτών -συνδυαστικά με τις υφιστάμενες δεντροστοιχίες δέντρων.
  • Ειδική μέριμνα αποδίδεται στην εξασφάλιση άνετης πρόσβασης ΑΜΕΑ προς όλους τους χώρους με την κατασκευή των ειδικών διαβάσεων σε κατάλληλες θέσεις.