Ο τομέας των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται σε μια τεχνολογική κούρσα εξοπλισμού νέων προϊόντων. Με την εισαγωγή νέων καινοτομιών ανοίγει η συζήτηση σχετικά με το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για την αφήγηση ιστοριών.