Από πρώτης πρώτου του 2024 και για την επόμενη πενταετία οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι Πολυγύρου (και οι σταυροί που έλαβαν) από τις παρατάξεις που συμμετείχαν στις εκλογές, είναι αυτοί που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της αυτοδιοίκησης για τον δήμο Πολυγύρου.

Γιώργος Εμμανουήλ – Δήμαρχος

Φαρδογιάννης Βασίλειος (539)

Διαμαντουλάκη Νικολέτα (443)

Ταρκάσης Ελευθέριος (359)

Ασβεστά Ευαγγελία (276)

Χριστίδου Αιμηλιανή (266)

Τσίγκας Αθανάσιος (263)

Καρατζοβάλη Παναγιώτα (242)

Γιώβου Χάιδω (226 )

Σακελάρης Κατάκαλος (636)

Αβέρη Αικατερίνη (363)

Αρβανίτης Ευάγγελος (294)

Λελεγιάννης Γιάννης (466)

Στεφανίδης Παύλος (323)

Σταμπουλίδης Νικήτας (215)

Τσιπινιάς Δημήτριος (138)

 

Ευθύμης Καρανάσιος 

Γκλάβας Γεώργιος (709)

Ματέας Γεώργιος (579)

Συροπλή Ευαγγελία (335)

 

Αστέριος Ζωγράφος 

Καραφουλίδης Αναστάσιος ( 758)

Αβέρη Μαρία (516)

 

Δημήτριος Ζαγγίλας 

Νικολαϊδης Γρηγόριος (316)

Θεολόγης Νικόλαος (253)