Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων
Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τετάρτη 29
Νοεμβρίου 2023.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης
βλαβών του οδοστρώματος επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-
Ν.Μουδανιών, από τη Χ.Θ. 14+500 (ισόπεδος κόμβος Ι/Κ ΣΕΔΕΣ) έως τη
Χ.Θ.13+450 (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ Θέρμης), στην αριστερή λωρίδα
κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 29
Νοεμβρίου 2023, από τις 7.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και
ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης,
ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την
ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.