Δε θα λειτουργήσει το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Τρίγλιας την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ.

φωτογραφεία αρχείου