Με την επέκταση των POS αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθαν σε 49 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις όπως ταξί, κινηματογράφοι, λαϊκές αγορές, περίπτερα, παντοπωλεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, γυμναστήρια και πάρκινγκ θα πρέπει να διαθέτουν από τις αρχές του νέου έτους POS.

Παράλληλα, θα προβλέπεται από το νέο έτος και η υποχρεώση όλων των επαγγελματιών να τηρούν επαγγελματικούς λογαριασμούς και να δέχονται όλα τα μέσα πληρωμής ακόμα και το IRIS, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα προβλέται πρόστιμο που θα φθάνει έως και τα 1.500 ευρώ.

Αυτά θα προβλέπονται μεταξύ άλλων στην απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου

Τα πρόστιμα δεν θα επιβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1.2.2024 και έως 1.3.2024 εφόσον οι νέοι υπόχρεοι έχουν προμηθευτείς τα τερματικά αποδοχής καρτών έως και τις 31.1.2024.

Με την επέκταση των POS αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθαν σε 49 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Υποχρεωτικό το IRIS
Σύμφωνα με την απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί, οι επαγγελατίες υποχρεωτικά θα αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα πληρωμών και μέσα πληρωμής με υπηρεσίες άμεση πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό όπως η υπηρεσίες IRIS.

Μάλιστα οι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά έναν ή περισσότερους επαγγελματικούς λογαριασμούς στον διαδικυτακό τόπο της ΑΑΔΕ μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της άσκησης δραστηριότητάς τους.

Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις κινήσεις των POS
Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ το πρώτο εξάμηνο του έτους:

Ο όγκος των συναλλαγών με κάρτες ανήλθε σε 1,048 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 2% ενώ η αναλογούσα αξία διαμορφώθηκε στα 49 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3%.
Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα εμφανίστηκε αυξημένος στις 52, από 50 το προηγούμενο εξάμηνο.
Οι χρεωστικές κάρτες συνεχίζουν να αποτελούν το κύριο υποκατάστατο των μετρητών και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρέως για συναλλαγές μικρής αξίας. Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα ανήλθε σε 56 συναλλαγές, από 53 το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα διατηρήθηκε αμετάβλητος στις 27 συναλλαγές.
Η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα ανήλθε σε 2.414 ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,48% συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μηδενική σχεδόν μεταβολή της μέσης αξίας συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα κατά 0,05%, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.611 ευρώ, από 2.610 ευρώ το προηγούμενο εξάμηνο. Η μέση αξία συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα μειώθηκε κατά 3,5% και διαμορφώθηκε σε 1.273 ευρώ, από 1.320 ευρώ το προηγούμενο εξάμηνο.
Η μέση αξία ανά συναλλαγή για το σύνολο των καρτών μειώθηκε κατά 5% σε 46 ευρώ, από 48 ευρώ το β΄ εξάμηνο του 2022.

in.gr