Καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα είναι η χρήση και η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Με τη χρήση τους ο αγρότης μπορεί να αποκτήσει περισσότερο προσωπικό χρόνο και να πετύχει τις μεγαλύτερες δυνατές επιδόσεις ανά στρέμμα.

Όπως τονίστηκε στην ημερίδα υπάρχει έλλειμμα στην εκπαίδευση και την ενημέρωση των αγροτών γύρω από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία στα χέρια των αγροτών είναι τα τρακτέρ. Ωστόσο διαπιστώνεται ότι ο πληθυσμός των τρακτέρ στην Ελλάδα είναι γερασμένος με μέσο όρο ζωής τα εικοσιέξι χρόνια, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή ένωση που είναι τα δεκαπέντε χρόνια.

Οι επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώνει ο σύνδεσμος εισαγωγέων αντιπροσώπων μηχανημάτων απευθύνονται στους χρήστες των τεχνολογιών και τους νέους αγρότες και ξεκίνησαν από την Θεσσαλονίκη, ακολούθησε η Λάρισα και αναμένεται να διεξαχθούν και σε άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας.

Πηγή: ΕΡΤ