Στο Μαίναλο Αρκαδίας και συγκεκριμένα στην Κεχρωτή σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία στην Ελλάδα έως τώρα.

Η θερμοκρασία καταγράφηκε στην δολίνη της Κεχρωτής από αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό που ήταν τοποθετημένος την περίοδο 2011-2017.

Τι είναι οι δολίνες

Οι δολίνες είναι φυσικοί σχηματισμοί που προκύπτουν σε υψίπεδα και γενικότερα σε οροσειρές λόγω της καταβύθισης του εδάφους. Έχουν κοίλο σχήμα και μοιάζουν με λεκάνη. Σχηματίζονται σε ασβεστολιθικά εδάφη εξαιτίας της κατάρρευσης της οροφής υπογείων σπηλαίων ή της ασβεστολιθικής διάβρωσης από τα όμβρια ύδατα. Οι σχηματισμοί αυτοί έχουν συνήθως μικρή έκταση και περικλείονται από υψηλότερες ράχες, που τις απομονώνουν από την ευρύτερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Ο βαρύτερος ψυχρός αέρας εγκλωβίζεται μέσα στις λεκάνες ιδιαίτερα όταν επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες κι έτσι σημειώνονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Η δολίνη της Κεχρωτής

Η δολίνη της Κεχρωτής (φωτό ) έχει υψόμετρο βάσης 1613 μέτρα και υψόμετρο χείλους 1646 μέτρα, ενώ περικλείεται από ράχες με υψόμετρο 1700-1800 μέτρα. Η έκτασή της στο χαμηλότερο σημείο εισόδου/εξόδου είναι 280 στρέμματα από τα οποία τα 90 είναι δασωμένα. Στο μέσο υψόμετρο των 1628 μέτρων η έκταση της δολίνης είναι 112 στρέμματα. Ο συνδυασμός του υψομέτρου με το ξεχωριστό ανάγλυφο δίνει στη δολίνη της Κεχρωτής μοναδικά θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά, όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή.

πηγή meteo24news.gr