Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7769/Β/31.12.2023 η Απόφαση Αριθμ. απόφ. ΔΣ 262/8 του Ελληνικού Κτηματολογίου όπου αναφέρει ότι «Καθορίζεται η 30-11-2024, ως ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, καθώς και ως ημερομηνίας μετά την παρέλευση της οποίας δεν επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 και στην παρ. 5 του άρθρου 6 Α του ν. 2308/1995, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι περιοχές είναι:
• Πολυγύρου: προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ Αγίου Προδρόμου, Βάβδου, Βραστάμων, Γαλαρινού, Γαλατίστης, Γεροπλάτανου, Δουμπιών,
Κρήμνης, Μαραθούσσης, Μεταμορφώσεως, Ολύνθου, Ορμύλιας, Παλαιοκάστρου, Παλαιόχωρας, Ριζών, Σανών, Ταξιάρχου
• Νέας Προποντίδας
• Αριστοτέλη
• Κασσάνδρας
• Σιθωνίας: προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ Αγίου Νικολάου, Μεταγκίτσιου, Νικήτης
Για λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον σύνδεσμο:

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230207769