Την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας γνωστού αναλγητικού φαρμάκου ανακοίνωσε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων για πιθανή ύπαρξη συσκευασιών κυψέλης (blisters), οι οποίες δεν είχαν τυπωμένες τις αντίστοιχες σημάνσεις.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, πρόκειται για το φαρμακευτικό προϊόν LONARID-N TAB (400+50+10)MG/TAB, η εν λόγω παρτίδα έχει τον κωδικό αριθμό F27279 και έχει ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2028.

H ανάκληση αποφασίστηκε έπειτα από σχετικἠ ενημέρωση της εταιρείας και εκδίδεται προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας Υγείας με στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.

πηγή lifo.gr