Όσοι απέκτησαν ακίνητο με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά ή πούλησαν ή αποκάλυψαν αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα στους Δήμους θα πρέπει να τροποποιήσουν το έντυπο Ε9 και να δηλώσουν τις αλλαγές στην περιουσιακή τους εικόνα μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Επίσης, όσοι υπέπεσαν σε λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας που κοστίζουν και κάνουν και ενδεχομένως να ανεβάζουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ μπορούν να τα διορθώσουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και συγκεκριμένα υπολογίζει να έχει αναρτήσει τα εκκαθαριστικά στο taxisnet μέχρι τις 15 Απριλίου έτσι ώστε στα τέλη του ίδιου μήνα να καταβληθεί και η πρώτη δόση. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΝΦΙΑ θα αποπληρωθεί σε 11 δόσεις με την πρώτη όπως προαναφέρθηκε να καταβάλλεται στα τέλη Απριλίου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου 2025.

Από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα τέλη του ιδίου μήνα οι ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στον έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων και την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ του 2023. Οι διορθώσεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας στο Ε9 γίνονται σε 10 βήματα:

– Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

– Μπορείτε να εισαγάγετε / μεταβάλετε / διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

– Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

– Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

– Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

– Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής / μεταβολής / διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικάπεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

– Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

– Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

– Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πώς έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

– Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και, εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

– Από τις διαθέσιμες ενέργειες μπορείτε να εκτυπώσετε τις υποβληθείσες δηλώσεις Ε9, την περιουσιακή σας κατάσταση και τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ.

capital.gr