Τις λεπτομέρειες που μπορούν να καθορίσουν εάν κάποιος δικαιούται την έκπτωση έως 10% στον ΕΝΦΙΑ αποκωδικοποιούν η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Η διαπίστωση ότι πολλά διαμερίσματα μένουν εκτός έκπτωσης εξαιτίας του γεγονότος ότι συνήθως όσα βρίσκονται πάνω από τον δεύτερο όροφο δεν ασφαλίζονται για πλημμύρες δημιούργησε αναστάτωση στους ιδιοκτήτες, ενώ πολλοί εξ αυτών δεν βρίσκουν το συμβόλαιο ασφάλισης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη και η οποία λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2024. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να είναι σίγουρη ότι θα λάβουν την έκπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

– Το ακίνητο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά  ασφαλισμένο για τους κινδύνους πυρκαγιάς, πλημμύρας και σεισμού.

– Για το 2023 η ασφαλισμένη αξία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 900 ευρώ/ τμ των κύριων και βοηθητικών χώρων. Για παράδειγμα κατοικία 100τμ με βοηθητικούς χώρους 20τμ θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη για 108.000 ευρώ [(100+20)=120τμΧ900 = 108.000 ευρώ].

– Για να δοθεί ολόκληρη η έκπτωση η κατοικία θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη για 365 ημέρες. Εφόσον είναι ασφαλισμένη για λιγότερες ημέρες θα δικαιούται αναλογική έκπτωση. Ακίνητο ασφαλισμένο για λιγότερες από 90 ημέρες εντός του ίδιου έτους δεν δικαιούται καμιάς έκπτωσης.

– Σε περίπτωση που στην πλατφόρμα δεν παρουσιάζεται το συμβόλαιό ή δεν αναφέρονται όλες οι καλύψεις στο συμβόλαιό ή τα στοιχεία αναφέρονται λανθασμένα, ο λήπτης της ασφάλισης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία έτσι ώστε αυτή να αποστείλει το συμβόλαιο στην ΑΑΔΕ ή να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις.

– Αν υπάρχει συνιδιοκτησία και δεν ανιχνεύεται το συμβόλαιο, τότε ο συνιδιοκτήτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον λήπτη έτσι ώστε αυτός να τον δηλώσει στην πλατφόρμα όπως προαναφέρθηκε.

– Άκυρο συμβόλαιο το οποίο έχει επανεκδοθεί στην ίδια ή σε διαφορετική εταιρεία εάν δεν εμφανίζεται στο σύστημα θα πρέπει να γίνει αίτημα στις εταιρείες για να αποστείλουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ΑΑΔΕ.

– Σε περίπτωση πολυκατοικίας που έχει ασφαλιστεί με ένα συμβόλαιο που καλύπτει όλα τα διαμερίσματα θα πρέπει ο λήπτης της ασφάλισης να δηλώσει όλους τους ΑΦΜ των συνιδιοκτητών. Επειδή είναι πολύ πιθανόν να παρουσιαστούν λάθη, θα πρέπει να σταλεί κατάσταση ιδιοκτητών στην ασφαλιστική εταιρεία έτσι ώστε αυτή με την σειρά της να ενημερώσει την ΑΑΔΕ.

capital.gr