Από τις 9:30 έως τη 13:00 θα είναι σε εξέλιξη σήμερα η εθελοντική αιμοδοσία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ποτίδαιας.

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται στο Ιατρείο Νέας Ποτίδαιας, με την Δημοτική Κοινότητα να καλεί τους αιμοδότες να συμμετέχουν, βοηθώντας έτσι τους συνανθρώπους τους.