Απλοποιείται η υποβολή της φορολογικής δήλωσης για 1.000.000 μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις.

To μέτρο που αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους με σταθερά εισοδήματα (μισθούς – συντάξεις), προβλέπει αυτόματη υποβολή δήλωσης από την Εφορία, δυνατότητα για διορθώσεις ή αλλαγές και κλειδωμένες δηλώσεις ΦΠΑ.

Επιπλέον, με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, αλλά και τη διασφάλιση εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων, τα ποσά στις δηλώσεις ΦΠΑ των υπόχρεων είναι πλέον προ συμπληρωμένα.

Αλλαγές όμως έρχονται στα νέα φορολογικά έντυπα καθώς θα προστεθούν κωδικοί που αφορούν κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το εισόδημα των οποίων θα υπολογιστεί με το νέο τεκμαρτό σύστημα.

Το ημερολόγιο πληρωμών για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα παραμείνει το ίδιο. Ο φόρος θα μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 3% μέχρι το τέλος Ιουλίου είτε σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου 2025.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το μέτρο αφορά δηλώσεις ΦΠΑ από 1 Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Πρώτα γίνεται η προ συμπλήρωση με βάσει τα στοιχεία στο «mydata» και ο λογιστικός χαρακτηρισμός και έπειτα η υποβολή δήλωσης ΦΠΑ.

Δίνεται περιθώριο διορθώσεων (μείωση εσόδων – αύξηση δαπανών) μέχρι 30% σε σχέση με το «mydata».

Επιτρέπεται η υποβολή με λιγότερες δαπάνες ή περισσότερα έσοδα σε σχέση με αυτά του «mydata».

Σε περίπτωση διόρθωσης εσόδων, επιτρέπεται εναλλακτικός τρόπος προ συμπλήρωσης με τύπο παραστατικού 11.4 και για διόρθωση εξόδων με 14.30.

πηγή in.gr