Μακριά βρισκόμαστε από θριαμβολογίες για την αύξηση του μέσου μισθού από το 2022 στο 2023 και την πρωθυπουργική υπόσχεση για «πολλές και καλές δουλειές», τονίζουν σε δημοσίευμά τους «Τα Νέα». Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν νέα στοιχεία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας με την γενική εικόνα που προκύπτει να είναι η «μετατόπιση προς τα πάνω» ολόκληρης της μισθολογικής κατανομής λόγω της ονομαστικής αύξησης των μισθών, δηλαδή η μετακίνηση πολλών μισθωτών από τα χαμηλά στα αμέσως ανώτερα κλιμάκια.

Ωστόσο, μια δεύτερη, πιο προσεκτική ματιά οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα, που αποκρυπτογραφεί το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών ΕΝΑ. «Τα μεγαλύτερα ποσοστά του πληθυσμού συγκεντρώνονται στις σχετικά χαμηλότερες τιμές της κατανομής ενώ πολύ μικρότερα ποσοστά μισθωτών βρίσκονται σε αρκετά υψηλότερες τιμές. Με άλλα λόγια, ο μέσος μισθός (μέσος όρος του μισθού όλων των μισθωτών) είναι υψηλότερος από τον διάμεσο μισθό (ο μισθός κάτω από τον οποίο αμείβονται οι μισοί μισθωτοί και πάνω από τον οποίο οι άλλοι μισοί)», αναφέρει το Ινστιτούτο αποδεικνύοντας ότι η ανάδειξη σε αποκλειστικού του κριτηρίου του μέσου μισθού για το σύνολο των μισθωτών αποκρύβει σημαντικές όψεις της πραγματικής κατάστασης.