Όλο και περισσότερα άτομα παγκοσμίως συνειδητοποιούν τη σημασία του υγιούς τρόπου ζωής. Σύμφωνα με έρευνες, παρατηρείται ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αγορά Υγείας και Ευεξίας. Κατά συνέπεια, η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού στον συγκεκριμένο τομέα είναι μεγάλης σημασίας.

Το έργο «WeSkill» το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus +,  στοχεύει στο να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους και τους εργαζόμενους στον τομέα του Τουρισμού Ευεξίας και Ιαματικών Κέντρων με σημαντικές επαγγελματικές δεξιότητες  και να αναβαθμίσει τις ικανότητές τους.  Αποτελεί μια σύμπραξη εταίρων από τις παρακάτω χώρες: Βουλγαρία, Σλοβενία, Λετονία, Ελλάδα, Σερβία, Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία. Ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα στο έργο.

Κύριος στόχος του έργου είναι να κάνει τον τομέα του Τουρισμού Ευεξίας και Ιαματικών Κέντρων  πιο ελκυστικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό στην ΕΕ, καθώς και να ενισχύσει την απασχολησιμότητα και την κινητικότητα εργαζόμενων στο συγκεκριμένο τομέα.

Για να ενισχύσει τα παραπάνω, στα πλαίσια του έργου, δημιουργήθηκαν πέντε προγράμματα σπουδών για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και μία ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι ενότητες των προγραμμάτων σπουδών αφορούν στα παρακάτω:

  • Ψηφιακές Δεξιότητες
  • Δεξιότητες Ψηφιακού Μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες Σπα & Ευεξίας
  • Πελατοκεντρική επικοινωνία & δεξιότητες εξυπηρέτησης/ επίλυσης προβλημάτων
  • Σχεδιασμός προϊόντων Σπα & Ευεξίας
  • Ανάπτυξη της βιωσιμότητας σε εταιρείες Σπα & Ευεξίας

Η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό είναι: www.weskill.eu

Στις 29/02/2024 εργαζόμενοι στον τομέα του Ιαματικού Τουρισμού & Ευεξίας θα συναντηθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ στην Θεσσαλονίκη (Κωλέττη 24) προκειμένου να ενημερωθούν για το έργο Weskill και να γνωρίσουν την πλατφόρμα εκμάθησης που δημιουργήθηκε. Θα ακολουθήσουν διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης που απαιτείται στα πλαίσια του έργου.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.